Monday, March 21, 2011

Lháři, lháři!

Liars mě baví. Resp. jejich deska Sisterworld mě baví, zbytek jsem ještě neslyšela.
Ale mám teď hudebněobjevovací záchvat, takže to nebude trvat dlouho.

Líbí se mi, jak použili fagor v písničce Scissor. Teda myslím, že je to fagot.. ví bůh, já jsem klavíristka, dechovým nástrojům houbeles rozumím.. (zajímavý poznatek - v češtině se ten nástroj jmenuje fagor a v angličtině bassoon.. a pozoun je navzdory podobnosti úplně něco jiného... fajn, nebylo to až tak zajímavé -.-")
A krom toho má ta písnička dost dobré video.


Mají v sobě něco z šílených myslí HEALTH, promakanosti The Mars Volta a pocitu, že vás někdo sleduje, jako The Paper Chase.
Love it.
No Barrier Fun

___________________________________________________

Liars are fun. I mean, the Sisterworld album is fun - I haven't heard the rest, yet.
But I'm in the music-discoverish mood now, so it won't take long.

I like the way they use bassoon in the Scissor song. Well, I think it's bassoon.. god knows, I play the piano, I don't understand the wind instruments a bit.. (funny fact - in Czech the name of the instrument is fagot and in English it's bassoon. Pozoun, on the other hand, is trombone.. ok, it wasn't really that funny -.-")
And the song, by the way, has a damn good video.

Liars have some of HEALTH's crazy minds, sophistication of The Mars Volta and the uneasy feeling that someone is stalking you - like The Paper Chase.
Love it.

No comments:

Post a Comment