Thursday, February 17, 2011

Zjištění dne!

Nevím, do jaké míry je to revoluční zjištění, ale statistiky blogger.com mi prozradily, že tadytu moji vykecávárnu skutečně sem tam někdo otevře!
Nevím, co říct... já jsem...tak dojatá.. víte.. no, chtěla bych poděkovat hlavně svojí mamince no..a ... nejvíc bych si přála světový mír!

Pardon.

Dnes mám The Decemberists náladu, takže vás, mí imaginární přátelé (co když za hlavní klávesnicí serveru blogger sedí nějaký zlý šotek a tahá mě s těma statistikama za nos?), čeká dávka ód na skladatelské umění Colina Meloye (chci ho za muže!) a pochopitelně nutná dávka písní.

The Crane Wife 3
 

Tedy, Colin Meloy:
Skvělý muzikant, skladatel a vpravdě básník. Jeho písně vypráví celé životní příběhy. O pomstě námořníka, o smutku chudého pouličního prodavače, kterému umřela jeho milá, o staré japonské pohádce, kde se zraněný jeřáb promění v krásnou ženu, no a taky o lásce, žejo. Ale neobvyklým, pohádkovým způsobem, u kterého moje duše hladová po dobré literatuře a dobře napsaném anglickém textu skáče štěstím ke stropu. Připočtěte si housle, akordeon, dvanáctistrunnou kytaru, hlas jako zvon a dávku skvělé lehce indiefolkové hudby a jsou z toho oregonští The Decemberists, kteří svůj název získali od ruských Děkabristů (aspoň tetička Wikipedia to tvrdí). Kdo by je nemiloval...?The Mariner's Revenge Song

The Hazards of Love 1
_________________________________________________________________________

I don't know how much of a revolutional breakthrough it is but the blogger statistics have revealed that this little jibjab place of mine is actually being opened by a couple of people from time to time!
I don't know what to say... I'm so touched.. you know.. um, first of all, I'd like to thank my mommy and.. umm.. most of all, I wish for the world peace!

Excuse me.

I'm in The Decemberists mood today so you, my imaginary friends (what if there's some sort of an evil goblin sitting behind the main computer of the blogger server and it's pulling my leg with that whole statistics thing?), will get to read odes to Colin Meloy's songwriter skills (I wanna marry him!) and of course an obligatory portion of songs.

So, Colin Meloy:
A great musician, songwriter and a true poet. His songs tell whole life stories. About mariner's revenge, about sorrow of a barrow boy whose love has passed away, about an old Japanese tale of an injured crane that turns into a beautiful woman and about love, of course. But in an extraordinary dreamy way that makes my soul, hungry for good literature and good English lyrics, jump happili. Add some violin, accordion, 12-string guitar, a strong voice and a portion of great indiefolk and you've got the Oregon Decemberists that got their name from the Russian Decembrists (as least aunt Wikipedia says so). How can you not love them...?

2 comments: