Tuesday, January 25, 2011

Haunted house

Play before you start reading..


..stojíte si takhle úplně bezelstně v kuchyni, snažíte se na pánvi vyčarovat špenátovo česnekovou omáčku na těstoviny...
...je pozdě odpoledne, venku se smráká, všichni spolubydlící jsou v poklidném studijním tranzu..
...mícháte zelenou hmotu a přemýšlíte nad důležitostí klepů a cizoložství v Shakespearově Mnoho povyku pro nic a v duchu s vřelým srdcem děkujete za existenci Sparknotes, bez kterých by vaše přátelství s Williamem vůbec nebylo tak vřelé....
...myčka spokojeně vrní....

A najednou!!!!!
(hromy blesky, upíři, vlkodlaci a poloprůhledná vznášející se prostěradla)
Ozve se rána! Křik!
Všechna světla zhasnou!
...
Náhle je ticho, kolem vás se rozprostírá tma.

Zlá myčka opět vystrčila růžky a vyhodila pojistky, říkají spolubydlící.
Tentokrát se jí krom všech zásuvek v kuchyni podařilo vyřadit z provozu i všechna světla v bytě. Jedna žárovka odpadla od závitu a snesla se k zemi.
Na té eletřině je něco špatně, stává se to jen, když je zapnutá myčka.
Ano, myčka...
A né jen tak ledajaká myčka.
Já vím své...
Myčka je posedlá zlými duchy a rozhodla se, že nás svými úklady z bytu vypudí.. V noci vylézá ze svého místa v kuchyňské lince, pomalu se šourá potemnělou kuchyní a odklápěcími dvířky ohryzává elektrické vedení a kape na ni vodu. A jako by to nestačilo, tak s oblibou nechává na talířích bílý poprašek nerozpuštěné tablety.
Odmítám uvěřit, že za to může brněnská voda. Jsou to zlí duchové! Duchové ze stejné kategorie jako ten, co v pračce občas ukradne jednu ponožku z páru.

...za oknem si z temné oblohy několikrát prorazí cestu klikatý blesk...
..celá krajina je na vteřinu prozářená mrtvolným světlem....
....vy máte mlhavý dojem, že jste za vzdáleným stromem viděli postavu...ale nejste si úplně jistí...
.....srdce vám buší...déšť bubnuje na okenní tabulky..

For English click on Read more...


...so you're standing in the kitchen with no bad intention and you're trying to create spinach-garlic sauce for your pasta...
...it's late in the afternoon, it's slowly getting dark outside and all your roommates are all in a calm study mood...
...you're stirring the green substance, thinking about the importance of gossip and adultery in Shakespeare's Much Ado about Nothing and with all your heart you're thanking for the existence of Sparknotes. Without it, your friendship with William would definitely not be as good as it is right now...
...the dishwasher is purring...

And out of nowhere!!!!!!
(thunderclaps, flashes of lightning, vampires, werewolfs and see-through floating bed sheets)
Stroke! And screaming!
All the lights suddenly turn off!
...
Suddenly everything is quiet and you're surrounded by darkness.

The evil dishwasher showed it's bad temper again and tripped the circuit breakers, that's what my roommates say.
But this time, apart from killing all the sockets in the kitchen, it managed to trip all the lights in the whole flat. One of the bulbs simply fell off to the floor.
There's something wrong with the dishwasher - this only happens when it's on.
Yes, it's the dishwasher...
But it's not an ordinary one.
I know...
That machine is possessed with evil spirits and it's decided to chase us away from the flat. At night, it creeps out from it's place between the cupboards and slowly crawls through the dark kitchen, nibbles electric wires with it's door and drips water on them. And that's not all because it really likes to leave undissolved tablets on the plates, you know.
I refuse to believe that Brno water is to blame. It's the dark spirits! Those from the same category as the one that steals socks from the washing machine from time to time.

...you can see a flash of lightning piercing the darkened sky through the window every now and then...
..the whole scene is illuminated by the deadly light for just a second....
.....you have the hazy feeling that you've just seen a person standing behind a tree....but you're not sure...
...you're heart is beating fast...the raindrops are hitting the window glass...

No comments:

Post a Comment