Monday, January 24, 2011

Důvody, proč zavraždit svět

Několik by se jich jistě našlo.
Né přímo několik, obávám se, že kdybych tomu věnovala více času, seznam důvodů, proč zničit svět (teleportovat lidstvo do středu Slunce, zařídit déšť s ebolou na celé planetě, vybouchnout Sluneční soustavu, nechat ve všech televizích světa vysílat Televarieté, implantovat všem na planetě do mozku malý mp3 přehrávač a vysílat Justina Biebera dokolečka dokola... či jiné pohromy - jednou možná napíšu článek na téma 1000 a jeden způsobů jak mučit lidstvo).. kde jsem to skončila? Ano, kdybych měla sepisování seznamu důvodů, proč zlikvidovat život na Zemi, věnovat více času, nejspíš by se onen seznam rozrostl do větších rozměrů než co jich má vesmír.
Nakonec by z toho vzešla jednoduchá filosofická myšlenka: "dejte mi sakra jeden rozumný důvod, proč to tu nemám rozstřílet!!"
(Dávám vám čas do plesu Filosofické fakulty, já a moje holčičí radost si totiž chceme užít plesovou premiéru žůžo eleganťáckých šatů.. nekupte to za 8 liber! Bůh žehnej Dorothy Perkins! Pak uskutečním plán na odstranění všech otravných činitelů z planety)


A co se týče těch důvodů, prosím:
1) Jistě by některé lidi nezabilo, kdyby používali kliku tak, jak k tomu vybízí její konstrukce (zmáčknout kliku -> otevřít; zmáčknout kliku -> zavřít - a né třískat dveřma bez ohledu na denní dobu či spánkový režim spolubydlících). Těší mě jen to, že jednou....JEDNOU ta pružinka prostě rupne a NIKDO, NIKDO VÁS Z TOHO POKOJE NEZACHRÁNÍ! *ďábelský smích*
2) Kosmetický průmysl se rozhodl vymítit ze světa zrzavé vlasy. Nedovedu si jinak vysvětlit to, že kdysi v mnoha různých podobách, značkách a krabičkách přístupná krásná mrkvová barva, zmizela ze polic drogerií. A když už se tam nějaká zrzavá najde, většinou jde o nějaký zahnědlý odstín či do červena laděnou divnověc. Podařilo se mi sice ulovit oblíbenou krátkovlasou zrzatici v Garnier krabičce (a to asi ve 3 ráno po uspokojivém šermování se metrovýma papundeklovýma ruličkama v Tescu v brněnském Králově poli), ale po dnešní hodince strávené v lehkém opojení čpavkem je mi úplně jasné, jak se věci mají! Učiním potřebné kroky a nastříkám vám do očí pepřák, bídáci francouzští!
Moje mrkvová hlava vznikla před několika lety z prázdninové nudy (fakt jsem se nudila..). Ten den vznikl i o 30 čísel kratší účes, ale ten už navždy zůstane v propadlišti dějin. Nicméně zrzavé barvy se tvrdošíjně odmítám vzdát, páč z mojí jinak nudné slovanské myšo-hnědo-šedi dělá kebuli sympaticky výraznou. A krom toho to člověku zalichotí, když párkrát zaslechne, "cože, ty nejsi přírodní zrzka?".
3) Moje vlastní neschopnost přinutit se k produktivní činnosti (blogování a rozebírání celosvětových problémů se nepočítá). Už jen kvůli tomu, abych se jí zbavila, bych se měla utopit v kádi s kyselinou... a nebo jí začnu říkat Rito, stejně se ode mě nehne na krok.
4) I ty prodavačky v Albertu by se mohly občas na člověka usmát, když už se kvůli nim navlíknou do sukně a puntíkovaných punčocháčů. Zlé nepříjemné babice krabice!

A doneste mi někdo kafe, nechce se mi hýbat..Rokenról (vhodný k tasmánský-čert-style "tancování" po místnosti)
The Brian Jonestown Massacre - Oh Lord
For the English version click on Read More...
Reasons to assassinate the world

Well there certainly is a couple of those.
Not necessarily couple.. I'm affraid that if I spent some time writing down the list of reasons to destroy the world (teleport all mankind into the center of The Sun, arrange an ebola rain around the globe, blow up The Solar System, make all the TVs in the world transmit Televarieté (crappy Czech TV show from the dark times when people had no freedom - not even in humour), implant tiny mp3 players in everyone's brain and play Justin Bieber over and over...).. where was I? Yeah, sure. If I spent some time writing down the list of reasons to eliminate life on the planet the list would probably become bigger than the whole universe.
And a simple philosophical idea would eventually come out of it: "give me one damn good reason not to shoot you all into pieces!!
(I give you time until the ball of the Faculty of Arts - I and my girliness want to enjoy the first time my super cool elegant maxi dress appears on the scene.. I just HAD to buy it - it was 8 Pounds! God bless Dorothy Perkins! And then I'm going to bring my evil plan on eliminating all the annoying elements on the planet into effect..)

And here are the reasons:
1) It definitely wouldn't kill anyone to use the door handle the way it is supposed to be (turn it -> open, turn it -> close - not like SOME people that smash the door every single time not considering the time of day nor sleeping habits of their roommates). But one day... ONE DAY!!! the spring in the damn thing will brake and NOOOOOOOONE WILL COME FOR YOUR RESCUE! AND YOU WILL BE STUCK IN THE ROOM FOR ALL ETERNITY!! *devilish laugh*
2) The beauty industry has decided to eliminate red hair. Why else would all the different kinds and brands of beautiful carrot colour disappear from the drugstores? And if you finally happen to find any ginger hair-dye it's always some weird brownish something or red (like really red) awfulness. I managed to find my favourite short-haired ginger lady in a Garnier package (at around 3 AM after satisfactory fencing with a meter long paper rolls in Tesco in Brno, Královo pole) but after spending an hour of being slightly high from the ammoniac fumes today, I know exactly what is happening! I'm going to spray your eyes with pepper spray, you damn French!!
My carrot head was born a few years ago from holiday boredom (I was like really bored..). I also cut half of my hair lenght that day but hopefully that mental disorder of mine will drown in swamp of forgotten history. Nevertheless, I refuse to give up on carrot colour since it makes my boring mouse-grayish-brownish Slavonic hair colour much more interesting. And apart from that it is flattering when people ask me, "What? This isn't your natural hair colour?".
3) My own inability to do something productive (blogging and yapping about problems of the planet doesn't count). Just for the sake of getting rid of the damn thing I should drown in a tank of acid.. Or maybe I could call it Rita. It's always around anyway..
4) The cashiers in supermarkets could at least sometimes give away a little smile. And to think I forced myself to put on a skirt and dotted tights because of them! Unpleasant hags!

And please could someone get me a coffee?
I'm too lazy to move..

Rock'n'roll (suitable for Tasmanian-devil-Taz-style "dance")
(The Brian Jonestown Massacre - Oh Lord)

2 comments:

 1. Úplně jsem zapomněla jak je děsně in psát komentáře!
  Budeš mě nemít ráda, když u tebe třísknu dveřma? Na kliky zapomínám.
  Chci-fotku-Evy-s-krátkými-vlasy!

  Nudně hnědovlasá Bára

  ReplyDelete
 2. No waaaaayy! :D
  Ok, pošlu ti dříve nebo později.

  A ještě oblikátní: díky za komentář! *mrk*

  ReplyDelete