Sunday, January 23, 2011

Blog tisící první

A je to tady.
Narodil se blog číslo tisíc jedna. *fanfáry, petardy, šampaňské a zmatený křik*
Existuje jistá pravděpodobnost, že se mu zase budu věnovat několik týdnů a nebo snad dokonce (!!!) i několik měsíců. Má pro to jisté předpoklady:
Za prvé je tady fakt, že jsem úpravám jeho vzhledu věnovala víc než 10 vteřin. Tedy, bylo to řádově víc, ale o tom si povídat nebudeme, přece jen moje CSS/html bojeneschopnost by mi nevytvořila nejlepší imidž pravé frajerky bloggerky.
A za druhé tady pánu blogovi hrají do karet časové okolnosti.
Je tolik hodin a tolik minut, kolik právě je, a už ve středu mě čeká zkouška z renesanční literatury. Všechno by bylo fajn, jen kdybych měla alespoň trochu ponětí, JAK SE KRUCI MÁM ZAČÍT UČIT? Materiály mám, informace z minulých zkoušek mám, jenže... Prokrastinace je zlá paní. Způsobuje, že uklízíte v policích, které to nepotřebují, projíždíte na internetech stránky s vyrob-si-sám pokladničkami (které následně zkoušíte vyrobit a jen mikrometry vás dělí od useknuté končetiny..) a nakonec si uděláte zázvorový čaj a na obličej napatláte rýžovou sloupávací masku, takže do několika minut je vám odebrána schopnost ovládat vlastní obličejové svalstvo.
...už jste se někdy zkoušeli smát tak, že to znělo, jako byste se pokoušeli o hrdelní zpěv s náhubkem?
Mohla bych být první profesionál v oboru.

 Je libo rána do oka čelenkou od naštvané studentky? Hledám někoho na vybíjení zlosti.
(případní zájemci nechť se mi ozvou na mail)

Na závěr mého slavnostního začlenění se do blogosféry (ehm ehm) jedno ohlédnutí za lenivým voňavým létem, sluncem a bezcílným vysedáváním na jednom brněnském balkóně s dýmkou a nerušeným prázdninovým odpolednem před sebou..
(Arcade Fire - The Suburbs)Kdybyste našli nějaké chyby, ať už v českém či anglickém textu, dejte mi vědět. Každý občas dělá chyby a já se přiznávám, že mám jisté grammar nazi ambice (obzvláště v oblasti čárek a správného užívání slova svůj).

For the English version click on Read more...

English version:
And here it is.
Blog number 1001 has finally come to life. *fanfares, fireworks, champagne and chaotic shouting*
There is certain possibility that I will spend a couple of weeks or even (!!!) months writing this thing since..:
1) It is a fact that I spent more than 10 seconds creating the design of the page. Well.. it was waayyy more than that but let's just not talk about it. I'm pretty sure that my incompatibility with CSS/html won't make me look like a super cool master of blogs.
2) Even time is on mr. blog's side.
It's exactly as late as it is and I am having a Renaissance literature exam on Wednesday. Everything would be fine if only I had any clue HOW TO START STUDYING, DAMN IT! I have the materials and the information about the past exams but... Procrastinationis an evil lady. She makes you clean up the shelves that don't need it, browse web pages with do-it-yourself piggy banks (and of course you try to make one and only a few micrometers stand between you and a limb amputation) and after all that you make yourself a ginger tea and put on rice peel-off mask so just in a couple of minutes you lose the ability to move your face muscles.
...have you ever tried to laugh as if you were throat singing with a muzzle on?
I could be the first professional in this field.

Would you like to get your eye hit with a hair bend by an angry student? I'm looking for someone to vent my anger on.
(should you be interested, mail me)

And now as an epilogue to my ceremonial admission to blogosphere (cough cough) I'd like to present a memory of lazy Summer, the sun, aimless lazying around on balcony, smoking shisha and dreaming about the peaceful holiday afternoon ahead.. (Arcade Fire - The Suburbs)

If you happen to find any mistakes in both Czech or English texts please let me know. After all, everyone makes mistakes.. and I do have some ambitions in the grammar-nazi field. Denken, denken aggrrrr!

2 comments: